Geen producten in uw winkelmandje

Zorg en onderwijs

Met een voortdurende noodzaak tot verbetering en vernieuwing, zijn werkzaamheden aan ziekenhuizen, scholen, verzorgingscentra en andere medische- en onderwijsgebouwen bij Beelen dagelijkse kost. Hoewel ieder project weer anders is, staat één ding vast: de omgeving mag geen gevaar lopen of hinder ondervinden van de sloopwerkzaamheden!

Omgeving in gebruik
In nagenoeg alle sloopsituaties blijven zorg- of onderwijsinstellingen in bedrijf. Vaak slopen we kleine gebouw(delen) tussen bestaande gebouwen uit of wordt slechts een deel van een gebouw gesloopt. Simpelweg omdat het andere deel nog in gebruik is en vaak pas in een volgende fase aan de beurt komt. Rekening houden met de omgeving is van levensbelang. Vaak letterlijk. Zo sloopte Beelen met succes het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, waarbij wij pal naast een nog in gebruik zijnde operatiekamer afdeling, de werkzaamheden diende uit te voeren.

Aandacht voor transportbewegingen
Zorg en onderwijsinstellingen zijn drukke locaties. Er zijn veel fietsers, wandelaars en automobilisten. Bij scholen zijn dit vaak jongeren. Beelen stemt transportbewegingen van en naar het werkgebied hierop af. We rijden bijvoorbeeld niet in de spitsuren en maken gebruik van verkeersregelaars om de in- en uitrit van het werkterrein veilig te houden. Vaak een hele klus als je bedenkt dat soms honderden vrachtauto´s nodig zijn om alle vrijkomende materiaalstromen af te voeren.

Transformatie
Actueel is het uitvoeren van sloopwerken ten behoeve van “transformaties”. Hierbij worden zorggebouwen omgebouwd met een totaal nieuwe functie of weer met een zorg functie waarbij de het pand weer een volledige upgrade krijgt. Voor deze vorm van bouwen is ook een andere sloopgedachte voor nodig. Beelen heeft renovatiespecialisten speciaal voor deze nieuwe technieken. De machinale sloop krijgt hierin steeds meer een ondersteunde taak. In plaats van gebouwen te slopen door te knippen en vergruizen, worden gebouwdelen gedemonteerd en afgehesen.

Beelen heeft al diverse projecten uitgevoerd naar het concept BREEAM en LEED.
- BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.
- LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden

Circulair
Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Beelen optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Dit kan leiden tot direct hergebruik van gebouwonderdelen, zoals sanitair of (binnen)deuren, of tot het gebruik van grondstoffen uit de oudbouw in de nieuwbouw. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers; Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.

Lees meer over onze circulaire aanpak

Asbest
Beelen heeft het “procescertificaat asbestverwijdering” en daarmee bevoegd om asbest te saneren. We hebben ruimte ervaring, van eenvoudige asbestsanering tot complexe industriële asbestsaneringen.

Lees meer over onze asbest en milieu diensten