Beelen.nl trapt eerste fase af van het nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar

Beelen.nl trapt eerste fase af van het nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar

Begin september is Beelen.nl gestart met een nieuw project voor Noordwest Ziekenhuisgroep. Een bijzonder project, want in totaal zal de bouw van dit het vernieuwde ziekenhuis zo’n 17 jaar in beslag nemen. Het betreft een gefaseerde vernieuwbouw op huidige Noordwest locatie in Alkmaar. Dit is nodig om de inwoners van Noordwest Nederland ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende zorg te kunnen bieden. Maar niet alleen in de toekomst: want tijdens de bouwwerkzaamheden zal het ziekenhuis gewoon openblijven.

Beelen.nl

Als grootste sloopbedrijf van Nederland heeft Beelen.nl al vele projecten op zijn naam staan, waaronder de gefaseerde ontmanteling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam dat in totaal 2.000m2 beslaat en de gefaseerde ontmanteling bij het Radboud ziekenhuis te Nijmegen dat in totaal zo’n 6.000m2 beslaat. Ook dit project ging gepaard met het gaande belang om overlast zoveel mogelijk te beperken. Noordwest koos daarom ook voor Beelen.nl door onze ervaring op overlast-gevoelige plekken en circulaire en duurzame aanpak.

Circulaire aanpak

Tijdens de eerste fase van het project zijn veel materialen gedemonteerd voor hergebruik. Zo zorgt Beelen NEXT, de innovatietak van Beelen.nl, dat deze materialen als houten balken, kozijnen, leuningen en lambrisering, een nieuwe bestemming krijgen. Alle niet-steenachtige materialen afkomstig van de ontmantelde gebouwdelen worden vervolgens zorgvuldig gesorteerd om ze hoogwaardig te kunnen recyclen.

637

De werkzaamheden

Het zorglandschap veranderd continue. In dit landschap is de patiënt partner en heeft zoveel mogelijk zelf de regie. Waar mogelijk wordt ‘zorg dichtbij’ en samen met huisarts gegeven. Er is minder ziekenhuisgebruik door onder andere overdracht in en samenwerking met de eerste lijn, meer zelfdiagnostiek en e-health-toepassingen. Om goed te kunnen inspelen op deze verandering, heeft Noordwest Ziekenhuisgroep, na een zorgvuldige analyse in 2016, besloten om te kiezen voor een nieuwbouw project dat is opgedeeld in 3 fasen.

Op 1 september, de start van fase 1, begon Beelen.nl met het inrichten van het bouwterrein, het plaatsen van een tijdelijke extra brug naar P8 voor de afvoer van puin, en het saneren van asbest. Hiernaast werden er brandwerende scheidingswanden geplaatst tussen bepaalde gebouwdelen om de brandveiligheid te waarborgen.

635

Project ligt goed op schema

Doordat de stripwerkzaamheden sneller gingen dan verwacht is de machinale sloop, die eigenlijk gepland stond tijdens week 40, eerder van start gegaan.

Van te voren is er veel voorbereiding gestoken in dit project tijdens de kick-off. Het team was goed ingelicht en gebriefd, waardoor iedereen goed wist wat er moest gebeuren en hoe ze te werk moesten gaan met goed teamwerk als resultaat. Dit in combinatie met de gedrevenheid, kennis, ervaring en accuraatheid leverde een goed geoliede machine. Hierdoor was het inrichten van het terrein in no time gebeurd!” Aldus Piet de Maar, uitvoerder van Beelen.nl.

Het werk vindt momenteel plaats aan de achterzijde. De laagbouw daar is al weg en er rest alleen nog een zandbak. Beelen.nl is op dit moment bezig met het strippen van het hoogbouwgedeelte dat uiteindelijk verdwijnen moet. De verste helft van de lange vleugel links wordt eerst van het ziekenhuis afgezaagd, zodat er een sleuf ontstaat tussen het deel dat blijft en het deel dat gaat. Deze sleuf dient als preventie die ervoor zorgt dat de contactgeluiden van de sloop niet doorgalmen tot bij de patiënten.

In deze sleuf – tegen de buitenkant van het pand dat blijft staan – plaatst Beelen.nl een speciaal ontworpen tijdelijke gevel. Hiermee blijft het te behouden deel waterdicht, en wordt geluidsoverslag beperkt.

Beperking van overlast

Ondanks het streven om de overlast zoveel mogelijk te beperken, leiden de sloopwerkzaamheden onvermijdelijk tot hinder, zoals geluids- en trillingsoverlast. Projectleider John Westdijk: “Met een sloopkraan verwijdert Beelen.nl diverse onderdelen van de laagbouw. Als die onderdelen de grond raken, kan dat een doffe dreun geven. Met trillingsmeters controleren we of dit binnen het toelaatbare blijft- tot dusver wel.”

Tijdens het rustuur voor patiënten, van 12:30 tot 13:30 uur, worden geen werkzaamheden uitgevoerd die geluidsoverlast veroorzaken. Verder monitort Beelen.nl, zoals hierboven te lezen, continu de trillingen in de omgeving en kan er indien nodig direct worden ingegrepen.

Terug naar het overzicht