Beelen.nl sloopt oude Ramspolbrug N50 te Ens

Infrastructuur
Beelen.nl sloopt oude Ramspolbrug N50 te Ens

Oppervlakte

400m lang

Duur

januari 2013 oktober 2013

Status

Afgerond

Hergebruik materialen

T.b.c.

Opdrachtgevers

Combinatie KWS-Boskalis

Type gebouw

Afgerond

Oppervlakte

400m lang

Duur

januari 2013 oktober 2013

Status

Afgerond

Hergebruik materialen

T.b.c.

Opdrachtgevers

Combinatie KWS-Boskalis

Type gebouw

Afgerond

Vanwege de realisatie van de Nieuwe Ramspolbrug in de N50 te Ens was de oude oeververbinding overbodig geworden. De voormalige Ramspolderbrug bestond uit twee delen: een gedeelte beweegbare brug en een vaste brug. De totale lengte van de gesloopte brug bedroeg ca. 400 meter, op de brug bevonden zich twee bijzonder smalle rijstroken met aan weerszijden een fietspad.

Om een veilige doorvaart van de scheepvaart te garanderen moest nauwkeurig worden gewerkt conform een slimme fasering. Het slopen van de bestaande brugpijlers en basculekelder moest deels onder water plaatsvinden. Bij uitstek een project waarbij het specialistische equipment van Beelen goed tot hun recht is gekomen!

LR_ramspolbrug_4391
LR_ramspolbrug_4440
LR_ramspolbrug_4464
LR_ramspolbrug_4640