Certificaten

Uiteraard is Beelen.nl goed gecertificeerd. Dit is een vereiste in ons vak. Veiligheid staat voorop in alles wat we doen. Hieronder vind je een overzicht van al onze certificaten.

ISO

Wij voldoen aan de ISO eisen voor het milieumanagementsysteem.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm.

 

Sloopcertificaat

Wij hebben als allereerste het BREEAM-NL Sloopcertificaat. Dit keurmerk schrijft voor dat er op een duurzame manier gesloopt dient te worden, waarbij sloopmateriaal gerecycled wordt tot nieuwe grondstoffen.

 

DR&i

De “D&Ri annual ranking of the world’s largest demolition contractors” bepaalt ieder jaar op basis van omzet een top 100 van de grootste sloopbedrijven uit de wereld. Beelen positioneerde zich op een mooie 7e plaats!

 

Procescertificaat

Procescertificaat asbestverwijdering Beelen Milieu:

Procescertificaat asbestverwijdering Sloopwerken:

Procescertificaat voor het veilig bewerken van Chroom-6 toepassingen NC-CHROM-06

 

Better Biomass

Certificaat Producer, Processor Better Biomass:

 

Recyclinggranulaat

Recyclingganulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton:

Recyclinggranulaat wegenbouw (KOMO):

Recyclinggranulaat hydraulisch granulaat (BSB):

Recyclinggranulaat asfaltmengsel (KOMO):

 

Tanksanering

Procescertificaat Tanksanering HBO/diesel:

 

Systeemcertificaat

VCA systeemcertificaat Beelen Milieu B.V.:

VCA Beelen Reststoffen B.V.:

VCA Beelen Recycling B.V.:

VCA Beelen Sloopwerken B.V.:

 

SVMS-007

SVMS-007 Systeemcertificaat EC-SVMS-587, Beelen Sloopwerken B.V.:

 

Zandlevering

NL BSB productcertificaat, zand uit dynamische wingebieden:

 

SKH-FSC-COC Certificaat

 

Product Next-Use Solids BRL 9322, Beelen Reststoffen