Over Beelen.nl

De snelst groeiende recyclaar en het grootste sloopbedrijf

Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, waarbij digitalisering al jaren één van de belangrijkste gereedschappen is.

Door ons ondernemende en doortastende karakter zijn we uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Nederlandse markt met een omzet van bijna 150 miljoen euro en meer dan 400 betrokken medewerkers. Onze zeven locaties, die grotendeels aan het water liggen, bieden logistieke voordelen waardoor wij onze klanten optimaal en duurzaam kunnen bedienen. Daarnaast gebruiken we modern materieel om zo schoon en energiezuinig mogelijk te werken. We staan voor verantwoord en inclusief werkgeverschap en investeren in de veiligheid en welzijn van onze mensen voor de lange termijn.

Wij maken er meer van!

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Beelen.nl zet zich daarom dagelijks in om ervoor te zorgen dat collega’s zich goed voelen en met plezier naar werk gaan. Dit doen we door te investeren in onze cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid en veiligheidsmaatregelen op onze locaties en bij projecten.

“Wij zijn trots op onze opdrachtgevers en projecten. Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en daadkracht staan centraal, zo werken wij samen hard aan het succes en de toekomst van Beelen.nl.”

Beelen.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. Met onze opdrachtgevers en partners werken wij elke dag hard aan het sluiten van onze materiaalcirkels. Bij onze ontmantelingsprojecten hergebruiken we zoveel mogelijk materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door demontage. In onze recycling processen passen wij innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen toe.

“Door slim te kijken naar ieder project ‘maken wij er meer van’ en realiseren we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde.”

Duurzaamheidsverslag 2020

Beelen.nl vindt het belangrijk om transparant te rapporteren over de stappen die wij zetten op weg naar een circulaire economie. We werken immers samen iedere dag slim aan een beter Nederland! 

Daarom presenteren wij met trots ons duurzaamheidsverslag van 2020, met daarin onze ambities, prestaties, uitdagingen en toekomstplannen voor onze strategische MVO-pijlers; Veiligheid & welzijn, Circulariteit en Energie & klimaat. Het was een bewogen jaar, waarin wij onverminderd gedreven door hebben gewerkt aan een duurzame en verantwoorde toekomst. 

Meer weten over het jaar 2020 van Beelen.nl? Lees dan ons duurzaamheidsverslag via de knop hieronder.

Duurzaamheidsverslag 2020