Onze serviceteams

Onze serviceteams

Effectief, duurzaam en professioneel afvalmanagement bestaat uit verschillende werkzaamheden die parallel lopen met de routes en belevingsmomenten van de evenementbezoekers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze serviceteams die door hun kleding goed herkenbaar zijn en in direct contact met elkaar en de teamleider(s) staan.

Op onderstaande plekken en processen zijn onze serviceteams actief:

  • Parkeerplaatsen
  • Aanlooproutes
  • Ingang
  • Gebied na entree bij lockers, muntverkoop etc.
  • Food area’s
  • Totale evenementengebied

Feitelijk begint het evenement voor ons bij de parkeerplaatsen, waar veel bezoekers hun afval kwijt willen. Vervolgens zijn het de aanlooproutes naar het evenement waar we zorgdragen voor voldoende afvalcontainers.

De serviceteams legen de containers, vervangen afvalzakken, reinigen onderdelen van de evenementenlocatie, houden deze schoon en verplaatsen niet- of weinig gebruikte containers naar drukkere plekken. Zo blijven alle afvalinzamelmogelijkheden altijd en overal voor de evenementbezoeker beschikbaar. Ook is er veel aandacht voor het schoonhouden van de eet- en drinkplekken van de evenementenlocatie, de food areas. Tafels worden regelmatig gereinigd en met creatieve toepassingen, zoals tafelbeugels, maken we afvalinzameling voor bezoekers eenvoudig en laagdrempelig.

Bezoekers stimuleren

Serviceteammedewerkers stimuleren bezoekers om het afval in afvalzakken en containers te deponeren. Dat draagt bij aan een positieve uitstraling van het evenement: hoe schoner de locatie, hoe eerder bezoekers geneigd zijn het afval in te zamelen.

Afval scheiden

Het inzamelen van gescheiden afval wordt steeds belangrijker. Daarom maken we gebruik van zogeheten afvaleilanden. Onze serviceteams zorgen ervoor dat bezoekers het afval daadwerkelijk gescheiden kunnen aanbieden. Voor een ‘ultieme afvalscheiding’ voeren onze medewerkers backstage desgewenst een tweede controleronde over het ingezamelde afval uit. Als evenementenorganisator bent u er dan zeker van dat het ingezamelde afval daadwerkelijk via de juiste afvalstroom wordt verwerkt.

Oplevering

Na afloop van het evenement maken onze serviceteammedewerkers de gehele evenementenlocatie afvalvrij en leveren de locatie brandschoon op. Deze werkzaamheden voeren we met professionele, moderne materialen en groot materieel uit.