Afvalmanagement

Minder vervuilen, meer recyclen
Afvalmanagement

Hiermee bedoelen we het in kaart brengen van de verschillende afvalstromen op het evenement tot aan het verwerkingsproces. De overheid heeft bepaald dat de hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2020 75 procent lager moet zijn dan in 2014. Omdat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, hebben we deze doelstelling standaard in onze werkprocessen geïmplementeerd. Door onze sterke focus op zogeheten preventief afvalmanagement - minder vervuilen, meer recyclen - zijn wij voor iedere opdrachtgever een duurzame partner die het verschil maakt en daadwerkelijk vooruitgang boekt.

Verwerking afvalstromen

Restafval

Alle afval dat niet geschikt is voor hergebruik is restafval. Om recyclingprocessen te stimuleren is het belangrijk om de overige afvalstromen, waar wel recyclingmogelijkheden zijn, te scheiden van het restafval.

Plastic/kunststof

Na inzameling van plastic en kunststof wordt het vermalen en via diverse scheidingstechnieken gesorteerd. Het regranulaat dat vervolgens ontstaat is een belangrijke grondstof voor nieuwe producten.

PMD

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals bijvoorbeeld plastic flessen en zakken), metalen verpakkingen (zoals bijvoorbeeld drinkblikjes) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). Deze drie afvalsoorten kunnen gezamenlijk worden aangeboden, doordat de installatie waar dit afval naartoe gebracht wordt deze drie afvalstromen kan scheiden en er grondstoffen voor nieuwe producten ontstaan.

Hout

Wij stimuleren het gescheiden inzamelen van B-hout (zoals spaanplaat, hard- en zachtboard), de meest voorkomende houtsoort. Met B-hout wordt onder meer energie opgewekt en worden nieuwe materialen geproduceerd.

Papier/karton

Veruit het meeste papier en karton wordt gerecycled. Daarom besteden we veel aandacht aan dit inzamelproces.

Glas

Gerecycled glas is de ideale grondstof voor nieuw glas en is telkens opnieuw te gebruiken, zonder kwaliteitsverlies.

Bouw- en sloopafval

Dit betreft de gemengde afvalstroom die ontstaat bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Na uitsortering ontstaan waardevolle hout-, plastics- en metaalstromen.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via de button hieronder. 

Contact