Infrastructuur en civiel

Altijd gekoppeld aan een strakke en ambitieuze planning

Beelen.nl wordt regelmatig ingeschakeld voor het slopen van kunstwerken en auto-, spoor- of waterwegen. Of het nu gaat om de sloop van een viaduct, renoveren van een tunnel of sloop van een complete zeesluis; de klus wordt soepel, veilig en op tijd uitgevoerd. Met moderne gps gestuurde machines kunnen wij zelfs tot 15 meter onder water slopen. Ook grondwerken neemt Beelen.nl graag aan. De daarvoor benodigde materialen (bijvoorbeeld zand en granulaat) produceert Beelen.nl zelf uit vrijkomende afvalstromen uit de sloop.

Altijd een krappe planning

´Tijd is geld` is zeker van toepassing op het slopen van infrawerken. Werken aan infrawerken geeft een belemmering in goede doorstroming van water- en wegtransport. Files en oponthoud kost de maatschappij geld. Daarom is het slopen van een infrawerk altijd gekoppeld aan een strakke en ambitieuze planning. Voor Beelen.nl geen probleem. Beelen.nl werkt prima onder tijdsdruk zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid. Met een veelzijdig assortiment aan modern sloopmaterieel, klaart Beelen.nl elke klus.

Asfalt rippen

Beelen.nl heeft veel klanten in de wegenbouw, niet alleen voor levering van granulaten. Beelen.nl biedt namelijk ook beton- en asfaltbewerkingen aan. Beelen.nl heeft zich onder andere gespecialiseerd in asfalt rippen. Met deze techniek blijft de fundatie van wegen behouden en kan een asfalt laag goed worden vernieuwd. Het vrijkomend afval nemen wij zelf in en wordt zo goed mogelijk gerecycled. Op dergelijke werken vinden vaak combinatietransporten plaats. Met dezelfde vrachtauto worden nieuwe grondstoffen voor de wegenbouw aangevoerd en het afval afgevoerd.

Circulair

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Beelen.nl optimaal gebruik van de aanwezige materialen. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers; Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.

Circulair

Asbest

Beelen.nl heeft het “procescertificaat asbestverwijdering” en daarmee bevoegd om asbest te saneren. We hebben ruimte ervaring, van eenvoudige asbestsanering tot complexe industriële asbestsaneringen.

Lees meer over onze asbest en milieu diensten