Asbest en milieu

Gecertificeerd en goed opgeleid personeel

Gecertificeerd en goed opgeleid personeel is een vereiste. Beelen.nl heeft gecertificeerde personeel voor het verwijderen (DAV) en toezicht houden (DTA). Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd. Leidinggevenden zijn VCA-VOL gecertificeerd. Onze DTA’ers en DAV'ers hebben ruime ervaring in het verwijderen van asbest. Door het asbest saneren in eigen beheer, met eigen personeel en materieel uit te voeren, kunnen we garanderen dat te slopen objecten en bouwwerken asbestvrij zijn voordat de sloop aanvangt.

Materieel

Om asbest te verwijderen is ook professioneel materieel nodig. Denk hierbij aan volgelaatsmaskers met omgevingsonafhankelijk adembescherming, speciale beschermende asbestsaneringspakken en al het materieel dat nodig is om een werkgebied in te richten om asbest te demonteren.

Materieel

Vrijgave onderzoek en vrijgavedocument

Nadat alle asbesttoepassingen conform het inventarisatierapport verwijderd zijn, volgt een vrijgave onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Meestal in opdracht van de opdrachtgever. Een onafhankelijke laborant beoordeelt of de toepassing daadwerkelijk verwijderd is én of er geen restanten meer in het werkgebied kunnen worden aangetroffen. Een werkgebied dient vrij te zijn van stof, gruis en afval. In een binnen saneringssituatie worden tevens luchtpompen met onderzoekfilters geplaatst om de luchtkwaliteit te meten en te controleren. Pas nadat de ruimte door de laborant is vrijgegeven, mag de onderdruk eraf en het werkgebied zonder beschermende middelen betreden worden. Een vrijgavedocument is voor de opdrachtgever het bewijs dat de asbesttoepassing deskundig en volledig is verwijderd en de ruimte schoon en vrij is van asbest.