Voor ieder kantoor, klein of groot, is er een optimale oplossing

Een aantrekkelijk kantoor draait tegenwoordig niet alleen om de juiste locatie, een prettig binnenklimaat en goede koffie. Afvalinzameling is een belangrijk onderdeel van vastgoedbeheer en kan voor beleggers en gebruikers financiële voordelen opleveren. Vastgoed Journaal sprak hierover met Richard Fennis en Floris Gloudemans van Beelen. "Vanaf de tekentafel moet er al worden nagedacht over afvalinzameling."

Ongeacht de grootte heeft ieder kantoor in de basis dezelfde afvalstromen. De grootste stromen zijn papier/karton, restafval, organisch afval (swill) en glas. Daarbij kan ook apart vet en chemisch afval, zoals batterijen, cartridges en tl-buizen, ingezameld worden evenals folie en vertrouwelijk archief. Beelen gebruikt voor de afvalinzameling verschillende oplossingen, van rolcontainers tot (mini)persen van 3 m3 tot 20 m3.

Hoe wordt de afvalverwerking voor een specifiek kantoor in kaart gebracht? Richard Fennis legt aan Vastgoed Journaal uit: “Wij werken samen met vastgoedbeheerders die bij ons een aanvraag doen. Op basis van het aantal gebruikers kunnen we berekenen hoeveel afval er wordt geproduceerd. Daarnaast kijken we naar de indeling van het gebouw, de expeditieruimte en de beschikbare meters voor afvalinzameling. Met deze informatie wordt een plan gemaakt.”

Terug naar het overzicht