Beelen.nl wint aanbesteding en tekent raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief

Anderhalve week geleden tekende Floris Gloudemans, Commercieel Manager Beelen.nl, de raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief; een collectief afvalcontract met een selectie bedrijven van de BIZ (Bedrijven investerings zone) Knowledge Mile.

Het Waste Savings Program is een van de projecten van het BIZ Knowledge Mile DUURZAAM-programma. Dit programma streeft ernaar om tot 2025 gezamenlijke duurzame initiatieven op te starten met BIZ-bedrijven welke in lijn zijn met de strategische pijlers van de Gemeente Amsterdam; dit zijn circulariteit, klimaatadaptatie, energie en luchtkwaliteit. In maart 2020 ging de BIZ van start met de zoektocht naar een innovatieve en duurzame afvalinzamelaar en verwerkingsbedrijven om samen:

  • De hoeveelheid bedrijfsafval dat vrijkomt in het gebied te verminderen (afvalpreventie en afvalscheiding);
  • Het aantal (vervuilende) verkeersbewegingen door afvalinzameling terugdringen;
  • Stimuleren van emissievrije vervoersbewegingen;
  • Inventariseren welk bedrijfsafval circulair verwerkt kan worden;
  • Een kostenbesparing realiseren voor alle deelnemers op het gebied van afval;
  • De leefbaarheid in het gebied tussen het Amstelplein en het Stadhuis vergroten. 

De markt werd gevraagd om een Plan van Aanpak voor de komende vijf jaar te ontwikkelen waar de categorieën ‘Inzameling & Transport’, ‘Verwerking’, ‘Innovatie & Toekomst’, ‘Service’, en ‘Prijs’ centraal staan. Uiteindelijk werd het plan beoordeeld door de Beoordelingscommissie die bestaat uit de leden van het Waste Savings-Collectief. Beelen.nl heeft de aanbesteding weten binnen te slepen door op alle categorieën hoog te scoren. Zo toonden wij commitment, betrouwbaarheid en enthousiasme, en hadden wij een duidelijk, geloofwaardig en realistisch verhaal met proactieve aanpak.

Beelen.nl is ontzettend trots op deze prestatie en kijkt uit naar de samenwerking voor een duurzamer en groener Amsterdam.  De eerste mijlpaal is behaald en nu is het tijd om de plannen te realiseren. Behoor je tot de BIZ Knowlegde Mile en wil je graag deelnemen en profiteren van het collectief? Stuur een e-mail naar wsc@beelen.nl en wij komen spoedig bij je langs.

Over Beelen.nl

Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels en is een gezond en succesvol Nederlands bedrijf, opgericht in 1992. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfs- en festivalafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, digitalisering is daarvoor al jaren één van de belangrijkste gereedschappen.

Door ons ondernemende en doortastende karakter zijn we uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Nederlandse markt met een omzet van bijna 150 miljoen euro en meer dan 400 betrokken medewerkers. Onze zeven locaties, die grotendeels aan het water liggen, bieden logistieke voordelen waardoor wij onze klanten optimaal en duurzaam kunnen bedienen. Daarnaast gebruiken we modern materieel om zo schoon en energiezuinig mogelijk te werken. We staan voor verantwoord en inclusief werkgeverschap en investeren in de veiligheid en welzijn van onze mensen voor de lange termijn.

Website: www.Beelen.nl

Over BIZ

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam en bevindt zich tussen het Amstelplein en het stadhuis. De Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee belangrijkste straten in het gebied dat zich kenmerkt door grootstedelijke vraagstukken zoals veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De ambitie is om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren. De BIZ Knowledge Mile bestaat uit meer dan 150 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen met als doel: samen duurzaam innoveren.  Stichting BIZ Knowledge Mile is de BIZ van Amsterdam met de grootste diversiteit in leden en is de grootste BIZ van Amsterdam in aantal leden en geografische omvang.   

Website: knowledgemile.amsterdam

Terug naar het overzicht