MVO & Circulariteit

MVO & Circulariteit

MVO bij Beelen.nl

Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfs- en festivalafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, digitalisering is daarvoor al jaren één van de belangrijkste gereedschappen.

Beelen.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. We sluiten materiaalkringlopen door ontmanteling en hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen. Bij de start van ieder project analyseren we hoe we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk verbranden en storten. In plaats hiervan hergebruiken we materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door ontmanteling, innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen. Wij geloven dat we op deze manier de meeste maatschappelijke waarde kunnen realiseren voor belangrijke stakeholders.

Meer weten? Klik dan hier voor ons duurzaamheidsverslag.

Strategische MVO-pijlers

Beelen.nl kent drie strategische MVO-pijlers op basis waarvan wij het maatschappelijk verschil willen maken:

  1. Veiligheid en welzijn;
  2. Circulariteit;
  3. Klimaat en energie.

Voor deze drie strategische MVO-pijlers hebben wij concrete ambities en doelstellingen geformuleerd. Het uitgangspunt hierbij vormt onze ‘ladders’ zoals onderstaand weergegeven. We gaan de komende jaren stapgsgewijs onze prestaties op de veiligheidsladder, circulariteitsladder en CO2-prestatieladder verbeteren en zo onze MVO-ambities en maatschappelijke impact realiseren.

Strategische MVO-pijlers

Veiligheid & Welzijn

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Beelen.nl heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en welzijn richting werknemers, samenwerkingspartners en omwonenden. Goed en verantwoord werkgeverschap betekent voor ons het creëren van veilige arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de gezondheid en welzijn. Niet alleen op de directe werkvloer, maar juist ook thuis en op de lange termijn. Dit doen we door te investeren in onze cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen op onze locaties en bij projecten.

116

Circulariteit

Als Beelen.nl spelen wij een belangrijke rol in de transitie naar de circulaire economie. Al meer dan 25 jaar werken wij samen met opdrachtgevers en partners elke dag aan het ontmantelen van gebouwen, hoogwaardig hergebruiken van materialen en het scheiden van stromen in bruikbare grondstoffen. Zo willen we met hen de materiaalcirkels sluiten.

Van ons ingezamelde (sloop)afval wordt al 99,45% weer nuttig toegepast. Wij sluiten de materiaalcirkels verder door de  volgende 4 stappen:

  1. Bij de ontmanteling van gebouwen in kaart brengen welke materialen volledig hergebruikt kunnen worden door de opdrachtgever.
  2. Overige materialen aanbieden bij andere partners via onze NEXT webshop.
  3. Materialen die niet direct kunnen worden hergebruikt, verwerken tot producten met een vergelijkbare toepassing.
  4. Overige stromen zo goed mogelijk (op locatie) scheiden om deze als bruikbare secundaire grondstof in te zetten.

Meer weten? Klik dan hier voor ons duurzaamheidsverslag.

105

Klimaat & energie

Beelen.nl wil klimaatbewust ondernemen en daarbij hoort een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Al sinds 2013 is onze elektriciteit afkomstig van duurzame windenergie. In onze sector wordt echter de meeste uitstoot veroorzaakt door dieselmotoren. Daarom werken wij continu aan de verhoging van de efficiëntie van onze machines en auto’s, zetten we in op duurzaam transport over water en reduceren wij onze transportbewegingen op de weg.

Sinds 2013 is de elektriciteit, nodig voor onze locaties en kantoren, opgewekt door Hollandse windenergie. In onze sector is de belangrijkste bron voor CO2-emissies echter de dieselmotor. Daarom werken wij continu aan de verhoging van de efficiëntie van onze machines, zetten we in op duurzaam transport over water en reduceren wij onze transportbewegingen op de weg. In de komende jaren willen wij een compleet inzicht verkrijgen in onze CO2-emissies om concrete mogelijkheden te identificeren voor reductiedoelstellingen. We richten ons eerst op ons eigen elektriciteitsgebruik, vervolgens op onze auto’s en op de lange termijn op het gebruik van fossiele brandstoffen voor onze sloopactiviteiten en bijbehorend transport. Hiermee verwachten we in 2023 minimaal niveau 3 van de CO2-prestatieladder te bereiken.

 

Klimaat & energie
108

Duurzaamheidsverslag

Lees in ons 2019 duurzaamheidsverslag over onze rol in de transitie naar een circulaire economie en hoe wij maatschappelijke waarde creëren voor onze stakeholder.

In ons duurzaamheidsverslag gaan we in op onze ambities, prestaties, uitdagingen en toekomstplannen voor onze strategische MVO-pijlers; Veiligheid en welzijn, Circulariteit en Energie en klimaat.

Meer weten? Klik dan hier voor ons duurzaamheidsverslag.