Glas

Glas is één van de eenvoudigste materialen om te recyclen. In heel Europa recyclen we maar liefst 71% van al het glas en in Nederland zelfs meer dan 90%. Het inzamelsysteem werkt dus goed en meer dan de helft van de nieuwe glazen verpakkingen zijn gemaakt van oude scherven. Hoe zet je deze vervuilde scherven om in een mooi doorzichtige nieuwe fles?

Nadat Beelen.nl de glascontainers bij de klant geledigd heeft met haar kraakpersauto's, wordt de lading glas verzameld op een van onze locaties. Hier vanuit wordt het glas in grote partijen vervoerd naar een glasrecyclingbedrijf. Bij het glasrecyclingbedrijf haalt men eerst handmatig de grootste stukken vervuiling eruit, vooral aardewerk en plastic. Metalen doppen worden met magneten verwijderd. Daarna wordt met machines resterende vervuiling verwijderd, zoals steen, porselein, kurken en etiketten. Bij het recyclingproces wordt geen water gebruikt. Als zo goed als alle vervuiling uit het glas is gehaald, worden de scherven circa 8 weken opgeslagen. In die tijd verdwijnen resten van voeding en drank.

En dan zijn de scherven gereed als grondstof voor de productie van nieuwe glazen verpakkingen. Glasfabrieken smelten de scherven en maken er nieuwe flessen en potjes van. Producenten verpakken er hun producten in, vooral levensmiddelen en dranken. Na verkoop in de supermarkt en gebruik door de consument begint de kringloop weer opnieuw, zodra de consument zijn glas in de glasbak heeft gedaan.

Inzameloplossingen
Beelen.nl zamelt kleine hoeveelheden glas in met 240 liter rolcontainers. Heeft uw bedrijf te maken met een grote hoeveelheid glas, dan biedt onze 2,5 m3 glashul of glasbol wellicht de oplossing.

Bestel direct uw container!