Aannemingen Recycling

ISO

Wij voldoen aan de ISO eisen voor het milieumanagementsysteem.

ISO

Wij voldoen aan de ISO eisen voor het milieumanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm.

 

Sloopcertificaat

Wij hebben als allereerste het BREEAM-NL Sloopcertificaat. Dit keurmerk schrijft voor dat er op een duurzame manier gesloopt dient te worden, waarbij sloopmateriaal gerecycled wordt tot nieuwe grondstoffen.

Better Biomass

Certificaat Producer, Processor Better Biomass:

DR&i

De “D&Ri annual ranking of the world’s largest demolition contractors” bepaalt ieder jaar op basis van omzet een top 100 van de grootste sloopbedrijven uit de wereld. Beelen positioneerde zich op een mooie 7e plaats!

Recyclinggranulaat

KOMO  BG-360 | Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling

KOMO  BG-361 | Recyclinggranulaat voor toepassing in beton

KOMO  BG-362 | Recyclinggranulaat voor toepassing in asfaltmengsels

NL-BSB | BG-363 | Recyclinggranulaat voor gebonden en hydraulische gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw

 

Procescertificaat

Procescertificaat asbestverwijdering:

Procescertificaat voor het veilig bewerken van Chroom-6 toepassingen NC-CHROM-06

Systeemcertificaat

VCA Beelen Recycling B.V.:

Tanksanering

Procescertificaat Tanksanering HBO/diesel:

Zandlevering

NL BSB productcertificaat, zand uit dynamische wingebieden:

Systeemcertificaat

VCA systeemcertificaat Beelen Milieu B.V.:

VCA Beelen Reststoffen B.V.:

VCA Beelen Sloopwerken B.V.:

 

SVMS-007

SVMS-007 Systeemcertificaat EC-SVMS-587, Beelen Sloopwerken B.V.:

 

SKH-FSC-COC Certificaat

 

Product Next-Use Solids BRL 9322, Beelen Reststoffen 

 

Safety Culture Ladder