(zware) industriesloop

Beelen is specialist in kleine en grote industriële sloopwerken. Een industriële sloop varieert van het verwijderen van asbesthoudende pakkingen tot het compleet slopen van een complexe energiecentrale.

Veiligheid voorop
Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Beelen hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals asbest, radioactief afval, (bijtende en logende) vloeistoffen, oliën, vetten en andere site-gebonden gevaarlijke stoffen ruimen we zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden daarna zorgvuldig gereinigd. Dit doen we zelf of samen met specialisten. Ook met het verwijderen en afvoeren van radioactief afval hebben we ruimschoots ervaring. Dit werk voeren we uit onder toezicht van een stralingsdeskundige. De stralingsdeskundige begeleidt de werkzaamheden en houdt hiervan een logboek bij.

Vooraf opgestelde RI&E
We maken vooraf een projectgebonden en gedetailleerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. Op basis van de Ri&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken. Het is niet ongebruikelijk dat we bij Beelen nieuwe slooptechnieken ontwikkelen om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen.

Bijzondere site: Maascentrale Buggenum
De grootste industriële sloop die op de projectenlijst van Beelen staat, is de Maascentrale in Buggenum. Het project is zonder ongevallen uitgevoerd, wat resulteerde in meer dan 1.500 ongevallenvrijedagen. Een hele prestatie gezien de omvang en complexheid van het werk!

Veel verschillende slooptechnieken zijn op dit project toegepast. Van het demonteren, afhijsen en saneren van een ingewikkelde spaghetti aan asbesthoudende leidingen tot het springen van een schoorsteen en ketel. Op het werk stonden soms tientallen machines van Beelen gelijktijdig te draaien. Ieder met een eigen taak en allen met hetzelfde doel: het zo goed en veilig mogelijk slopen van de fabriek.

De sloop van de ketels, grote gebouwen en schoorstenen voerden we uit met onze sloopkraan met 60 meter sloopgiek en de 300 tons draadkraan. Speciaal voor dit project had Beelen geïnvesteerd in een metaalschaar die de stalen binten van de loods probleemloos kon opknippen in transporteerbare stukken. Bijna alle afvalstoffen konden we voor hergebruik geschikt maken. Alle vrijgekomen puin en metalen zijn voor hergebruik per schip direct afgevoerd naar de eindverwerkers. Wel zo duurzaam.