Woningonderhoud en -(renovatie)sloop

Beelen voert voor woningcorporaties en woningeigenaren een groot scala aan werkzaamheden uit. Het gaat hierbij om klussen in groot onderhoud, renovatiesloop, asbestwerkzaamheden en totaalsloop. Beelen ontzorgt de klant volledig. We verzorgen buurtbijeenkomsten en treffen voorzieningen om overlast te voorkomen. We verzorgen voor de opdrachtgever de nodige vergunningen en laten bouwkundige onderzoeken verrichten. Beelen ziet deze werkzaamheden als vanzelfsprekend. Logisch want Beelen weet exact welke impact het werk op de omgeving heeft.

Groot onderhoud
Het slopen van een badkamer of keuken heeft vaak een grote impact op de bewoner(s). Slopen en verbouwen geeft rommel en overlast. Beelen beperkt deze overlast door goed overleg en het treffen van voldoende voorzieningen. Zo plaatsen we bij inpandige slopen speciale stofschotten en maken we gebruik van grote afzuigmachines om stofverspreiding naar andere ruimten te minimaliseren. We communiceren goed met de bewoners wat de omvang van het werk is en maken goede afspraken om voor beide het werk soepel en snel te kunnen opleveren.

Renovatiesloop
Hier gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact bij renovatiesloop is vaak ook groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van kozijnen waardoor hele buitengevels een korte tijd open liggen. Goede afstemming met de bouwkundige aannemer is hierin een vereiste. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. Deze overlast tot een minimum beperken is belangrijk. Goede communicatie en afspraken maken zijn essentieel. Wij ontzorgen onze klanten en nemen zelf het initiatief.

Nul situatie en bouwkundig onderzoek
Voordat de werkzaamheden van start gaan, is het mogelijk dat wij een nul-onderzoek uit laten voeren. Afhankelijk van het soort sloopwerk laten we een rapport opstellen van de bouwkundige staat van de woningen en/of omgeving. Hiermee voorkomen we discussie achteraf.

Totaalsloop
Woningen die niet meer voor renovatie in aanmerking komen, worden machinaal gesloopt. Beelen zorgt voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende afvalstoffen maximaal hergebruikt. We hebben speciale geluidsarme brekers, geschikt om in binnenstedelijke gebieden van het vrijkomend metselwerk en puin een gecertificeerde bouwstof te maken. De gerecyclede bouwstof kan vanaf de sloop direct worden getransporteerd naar een nieuwbouw project in de regio. Onnodige transporten worden hiermee voorkomen.

Verkeersbelasting in woonwijken
Een belangrijk aandachtspunt is transportbewegingen in een binnenstedelijk gebied of woonwijk. Transporten beperken we tot een minimum. We rijden bij voorkeur buiten spitsuren en bepalen projectafhankelijk de logistieke planning. De hoeveelheid transporten hangen samen met de mate van scheiden van afval op locatie. Dit belang wegen we af. Is voldoende verkeersbelasting mogelijk en zijn er recyclemogelijkheden in de regio, dan kiezen we voor een zo groot mogelijk scheidingspercentage.