Utiliteit, Zorg en Onderwijs

Inmiddels heeft Beelen in heel Nederland duizenden utiliteitsgebouwen gesloopt. Veel van deze gebouwen zijn uit de zorg en onderwijs. Ook voor vastgoedbeheerders en bouwaannemers voert Beelen dagelijks sloopwerken uit. In de utiliteitsbouw heeft Beelen met recht ruimschoots ervaring! Toch leren we elke dag weer. Er verandert veel in de toegepaste sloopmethodieken. Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage.

Transformatiesloop
Actueel is het uitvoeren van sloopwerken ten behoeve van “transformatiebouw”. Hierbij worden utiliteitsgebouwen geschikt gemaakt voor woondoeleinden. Het ombouwen van kantoren naar (studenten)woningen of hotels is daar een goed voorbeeld van. Voor deze nieuwe vorm van bouwen is ook en andere sloopgedachte nodig. Beelen heeft renovatiespecialisten speciaal voor deze nieuwe technieken. De machinale sloop krijgt hierin steeds meer een ondersteunde taak. In plaats van gebouwen slopen door te knippen en vergruizen, worden gebouwdelen gedemonteerd en afgehezen.

Zorg- en onderwijs vraagt aandacht voor de omgeving
Met een voortdurende noodzaak tot verbetering en vernieuwing, is het slopen van ziekenhuizen, scholen, verzorgingscentra en andere medische- en onderwijsgebouwen bij Beelen dagelijkse kost. Hoewel ieder project weer anders is, staat één ding vast: de omgeving mag geen gevaar lopen of hinder ondervinden van de sloopwerkzaamheden!
In nagenoeg alle sloopsituaties blijven zorg- of onderwijsinstellingen in bedrijf. Vaak slopen we kleine gebouw(delen) tussen bestaande gebouwen uit of wordt slechts een deel van een gebouw gesloopt. Simpelweg omdat het andere deel nog in gebruik is en vaak pas in een volgende fase aan de beurt komt. Rekening houden met de omgeving is van levensbelang. Vaak letterlijk. Zo sloopte Beelen met succes het Radboud Kinderziekenhuis in Nijmegen naast een gebouw met daarin de operatiekamers.

Overlast bij de bron aanpakken en communiceren met gebruikers
Het voorkomen van overlast doet Beelen door maatregelen te nemen bij de bron. Bijvoorbeeld sproeien om stofoverlast te voorkomen en het knippen van beton (i.p.v. hakken) om trilling te voorkomen. Het is hierbij essentieel om voldoende en regelmatig overleg te voeren met de gebruikers. Dit laatste wordt vaak onderschat. Onze ervaring is dat een goede communicatie, resulteert in minder overlast. Gebruikers weten wanneer ze bepaalde (onoverkomelijke) overlast kunnen verwachten en wij kunnen onze werkzaamheden aanpassen op de processen van de gebruikers.

Aandacht voor transportbewegingen
Zorg en onderwijsinstellingen zijn drukke locaties. Er zijn veel fietsers, wandelaars en automobilisten. Bij scholen zijn dit vaak jongeren. Beelen stemt transportbewegingen van en naar het werkgebied hierop af. We rijden bijvoorbeeld niet in de spitsuren en maken gebruik van verkeersregelaars om de in- en uitrit van het werkterrein veilig te houden. Vaak een hele klus als je bedenkt dat soms honderden vrachtauto´s nodig zijn om alle vrijkomende afvalstromen af te voeren.