Speciale sloopwerken

Brandschade en calamiteiten
Wanneer gebouwen of fabrieken getroffen worden door brand, een explosie of andere calamiteit, bestaat de kans op instortingsgevaar en het vrijkomen van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Zaak dus om direct actie te ondernemen! Verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, hulpverleningsdiensten en overheidsinstanties kunnen in die gevallen rekenen op directe ondersteuning van Beelen; 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. Wij beschikken over alle middelen om adequaat op de situatie in te spelen, de gevaren weg te nemen en de schade op te ruimen.

Calamiteit: winkelcentrum ’t loon Heerlen
Een bijzonder project was de calamiteit op het winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. Door een instabiele grondsamenstelling, dreigde een groot gedeelte van het winkelcentrum in te storten. Met onze kraan met lange giek konden we op veilige afstand het instabiele deel slopen. De schade werd daardoor beperkt. Met een snellere oplevering van het werk, kon het herstel van het winkelcentrum eerder plaatsvinden.

Zaag- en boorwerk
Beelen voert zaag- en boorwerk in eigen beheer uit. Dit is specialistisch werk. Zagen en boren zijn slooptechnieken die geen tot weinig trillingen veroorzaken. De machine neemt weinig ruimte in beslag en kan daardoor gemakkelijk op moeilijke plaatsen dikke vloeren doorzagen en losmaken van te handhaven gebouwen. Kortom een oplossing die op veel sloopwerken niet mag ontbreken. Informeer naar de mogelijkheden.

Slopen met explosieven
In bijzondere situaties sloop Beelen gebouw(delen) of schoorstenen door deze te springen met explosieven. Vooraf maakt Beelen een springplan met daarin beschreven alle voorziening die ervoor zorgen dat het gebouw exact gaat vallen zoals vooraf berekend en bepaald. Beelen heeft een opgeleid en bevoegd springmeester in dienst die dergelijke projecten voorbereid, uitvoerd en begeleid.
Tijdens het springen bevinden zich geen personen in het afgezet gebied. Vooraf stelt Beelen een taak risico analyse op ten behoeve van de veiligheidsaspecten zoals: voorbereidende werkzaamheden, zoals aanbrengen boorgaten, uithakken schokbegrenzers, doorzagen mantel en dergelijke.