Infrawerken en grond

Beelen wordt regelmatig ingeschakeld voor het slopen van kunstwerken en auto-, spoor- of waterwegen. Of het nu gaat om de sloop van een viaduct, renoveren van een tunnel of sloop van een complete zeesluis, de klus wordt soepel, veilig en op tijd uitgevoerd. Met moderne GPS gestuurde machines kunnen wij zelfs tot 15 meter onder water slopen. Ook grondwerken neemt Beelen graag aan. De daarvoor benodigde materialen (bijvoorbeeld zand en granulaat) produceert Beelen zelf uit vrijkomende afvalstromen uit de sloop.

Altijd een krappe planning
´Tijd is geld` is zeker van toepassing op het slopen van infrawerken. Werken aan infrawerken geeft een belemmering in goede doorstroming van water- en wegtransport. Files en oponthoud kost de maatschappij geld. Daarom is het slopen van een infrawerk altijd gekoppeld aan een strakke en ambitieuze planning. Voor Beelen geen probleem. Beelen werkt prima onder tijdsdruk zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid. Met een veelzijdig assortiment aan modern sloopmaterieel, klaart Beelen elke klus.

Asfalt rippen
Beelen heeft veel klanten in de wegenbouw. Niet alleen voor levering van granulaten, ook biedt Beelen beton- en asfaltbewerkingen aan. Beelen heeft zich onder andere gespecialiseerd in asfalt rippen. Met deze techniek blijft de fundatie van wegen behouden en kan een asfaltlaag goed worden vernieuwd. Het vrijkomend afval nemen wij zelf in en wordt zo goed mogelijk gerecycled. Op dergelijke werken vinden vaak combinatietransporten plaatsen. Met dezelfde vrachtauto worden nieuwe grondstoffen voor de wegenbouw aangevoerd en het afval afgevoerd.