Inschrijvingen “Wim Beelen Innovatieprijs 2018” geopend

Geplaatst op: 3-04-2018

Als toonaangevende, innovatieve en duurzame sloper en afvalverwerker is Beelen altijd op zoek naar innovaties die bij kunnen dragen aan het verduurzamen van onze processen. Zo lopen wij voorop met het gebruik van innovatieve systemen in onze voertuigen en het gebruik van materieel dat voldoet aan de strengste normen wanneer het gaat om CO2-uitstoot. In het kader van ons 25-jarig jubileum hebben wij daarom de “Wim Beelen Innovatieprijs” in het leven geroepen. Aan deze prijs is een geldbedrag gekoppeld van 20.000 euro. Elk individu en elke organisatie komt, indien de innovatie voldoet aan de hieronder genoemde criteria, in aanmerking voor deze prijs die wij dit jaar voor het eerst uitreiken op de Provada (6 juni).

Criteria

De inzendingen (producten en diensten) worden beoordeeld op het duurzame en vernieuwende karakter (voor de markten waarin Beelen primair actief is), maatschappelijk nut, creatief gebruik van tijd, geld en middelen en ‘slim verbinden’.

Proces

De maand april staat in het teken van het verzamelen van innovaties. Heb of ken je een innovatie, laat ons dat dan weten via communicatie@beelen.nl. In samenwerking met Vastgoedjournaal kan vervolgens de gehele maand mei gestemd worden op de ingezonden innovaties (die voldoen aan de criteria). Daar komt een shortlist van maximaal 10 innovaties uit, op deze innovaties kan ook tijdens de Provada nog door bezoekers gestemd worden. De uiteindelijke winnaar wordt tijdens de Provada op 6 juni bekendgemaakt.

Heb of ken je een innovatie? Stuur deze dan in via communicatie@beelen.nl. Vermeld minimaal wat de innovatie inhoudt, voor welke doelgroep het is en in hoeverre de innovatie aansluit bij de criteria zoals hierboven geformuleerd. Je ontvangt van ons binnen 2 dagen een bevestiging van ontvangst en of de innovatie in aanmerking komt voor de Wim Beelen Innovatieprijs 2018.