GS van Utrecht heeft Beelen Midden Nederland op 29 mei jl. vergunning verleend

Geplaatst op: 16-06-2017

GS van Utrecht heeft Beelen Midden Nederland op  29 mei jl. vergunning (Z-HZ_WABO-2014-4672) verleend. De verleende vergunning heeft betrekking op een revisieaanvraag milieu van de gehele inrichting, het fysiek inrichten van de uitbreiding van de inrichting en het handelen in strijd met bestemmingsplan. De terreinuitbreiding ligt ingeklemd tussen het bestaande terrein, het talud van de Schalkwijkseweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. De fysieke uitbreiding is benodigd, t.b.v. het oplossen van de parkeerproblematiek, het verbeteren van de interne logistiek en het gescheiden opslaan van diverse (afval)stromen.

 Alvorens de uitbreiding daadwerkelijk kan worden ingericht, dient dit terrein te worden opgeschoond en te worden voorzien van een voorbelasting. De voorbelasting is benodigd om de benodigde zetting te realiseren, zodat straks als het terrein wordt ingericht geen verzakkingen optreden. Beelen gaat deze voorbelasting uitvoeren met BRL2506-gecertificeerd granulaat.

 Zodra daadwerkelijk wordt gestart met het inrichten van de uitbreiding, vindt u op onze website nadere informatie. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de heer Peter van Gils, directeur Beelen Midden Nederland.