Beelen-CEO: ‘Samenwerken in plaats van rebelleren’

Geplaatst op: 5-09-2017

Eerste publicatie door Jan Smit op 5 sep 2017 – Cobouw.nl

Zorgen voor harmonie, verbinden. Zowel in- als extern. Dat is een van de en misschien zelfs wel dé belangrijkste uitdaging voor de op 1 juni bij sloop- en afvalbedrijf Beelen Groep als CEO begonnen Adriaan Vis. “Wij moeten de plaats innemen die recht aan ons doet.” Interview met een aimabele no-nonsense manager.

Adriaan Vis (48) zegt graag waar het op staat: het imago van Beelen Groep wordt nogal verschillend geïnterpreteerd. En dan met name binnen de afvalbranche, een van de twee pijlers onder de 25 jaar geleden door selfmade ondernemer Wim Beelen opgerichte sloopaannemer en afvalverwerker.

Beelen groeide razendsnel. Tot de grootste sloper van Nederland en de nummer 16 van de wereld. Maar die expansie leidde bij sommige concurrenten ook tot scheve gezichten, weet de op 1 juni als CEO bij Beelen begonnen Vis. “De ene helft ziet ons als een uitstekend bedrijf. Met state of art materieel, mooie werken en goede klanten. Voor de andere helft zijn we de partij die vooral heeft gezorgd voor disbalans. Onder meer door een scherpe prijsstelling en doordat Beelen zich in de ogen van sommigen te weinig gelegen liet aan de status quo.”

Beste kandidaat

Dat moet veranderen, vindt de van het Nederlandse zuivelconcern A-ware afkomstige, nieuwe topman van het sloop- en afvalbedrijf. Vis wil meer gaan samenwerken. In- én extern. Hij lijkt daarvoor de aangewezen man. Vis heeft ruime ervaring bij snelgroeiende familiebedrijven (A-ware, AB Transport Group, Inversco). Ook de bouw-, sloop- en afvalwereld is deze zoon van een bouwvakker niet vreemd. En toen oprichter en grootaandeelhouder Wim Beelen vorig jaar liet weten dat hij op zoek wilde naar een nieuwe CEO, waren er binnen zijn netwerk nogal wat mensen die Vis nomineerden als de beste kandidaat.

Wie is deze Adriaan Vis? Wat wil hij met Beelen? En, hoe gaat hij – met de hete adem van Wim Beelen in de nek – het imago van Beelen Groep verbeteren en ervoor zorgen dat het bedrijf blijft groeien?

Een ding is zeker: eenvoudig wordt deze missie niet. Beelen Groep heeft op bestuurlijk niveau een roerige periode achter de rug. Centralisatie, luidde in 2012 het adagium. Er kwam een compleet nieuwe governancestructuur: een driehoofdige raad van bestuur en een raad van commissarissen met onder anderen Jeroen Schothorst, een ervaren ondernemer die de kledingmerken Bad Boys en McGregor groot maakte in Nederland. Hij kocht een belang van 25 procent in de groep. In vervolg werd de onderneming vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Amersfoort aangestuurd. Beelen zelf verkoos een rol op de achtergrond; hij ging zich toeleggen op strategische en commerciële zaken.

Gebrek aan affiniteit en chemie

De ambities waren fors. De omzet – 80 miljoen euro in 2011 – moest in 2015 richting 250 miljoen. Het liep anders. Tot grote teleurstelling van Beelen, die in 2015 een streep door de nieuwe structuur haalde en zelf weer op de bok klom. Wat er precies is gebeurd en waarom de inmiddels 43-jarige oprichter en eigenaar, volgens Quote in 2016 privé goed voor 55 miljoen euro, alles terugdraaide, de nieuwe ceo weet er naar zijn zeggen het fijne niet van.

“Het is de toekomst die telt. Houd het maar op een gebrek aan affiniteit en chemie.” Dit voorjaar vond diezelfde Beelen de tijd rijp voor een tweede poging. Hij belde Vis, die net was gestopt als chief operational officer bij A-ware en die hij nog kende uit de tijd dat hij nog werkte bij Bos Mijdrecht, net als de Beelen Groep een sloopaannemer en afvalverwerker.

Adriaan Vis: “Binnen een familiebedrijf gaat het er vaak wat minder rationeel aan toe.”

Beelen had behoefte aan structuur, rust en regelmaat. Iemand die mensen kon verbinden. Iemand die bekend is met de cultuur binnen een familiebedrijf. Vis zei ja. “Binnen een familiebedrijf gaat het er vaak wat minder rationeel aan toe. De eigenaren hebben een sterke emotionele band met de onderneming; het is als het ware hun kindje. Bovendien is Beelen een bedrijf met een no-nonsense cultuur. Met harde werkers, mooi materieel en perspectief. Ik dacht: als je daar de nodige energie in steekt, valt er nog veel eer te behalen.”

Van de verschillende disciplines binnen Beelen – sloopwerken, recycling, afvalinzameling, afvalcontainers en asbestverwijdering – meer één geheel maken, is een van zijn doelstellingen. “Één Beelen, daar ga ik voor. We willen dat het DNA van de werknemers voor 60 procent hetzelfde is.” Op dit moment ontbreekt het volgens Vis aan voldoende cohesie. “Er is te weinig kruisbestuiving. Daarom gaan we zaken als IT, HR en Communicatie centraliseren.”

Keihard buffelen

Het personeel – 350 vaste krachten, daarnaast een grote groep inleenkrachten – de aandacht geven die het verdient, is een tweede speerpunt. “Een sloper is maar een sloper, hoor je vaak. Iedereen kan met een drilboor werken. Onzin. Het is keihard buffelen en vraagt veel kennis en ervaring. Daarom moeten we onze mensen koesteren. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.”

Hoewel het aantrekken van goede nieuwe medewerkers lastig is – vooral voor wat betreft chauffeurs en goede slopers – kent de Beelen Groep nog geen echt tekort. Vis wil dat graag zo houden. Daarom begint het bedrijf begin volgend jaar met de Beelen Academy, een interne opleiding die medewerkers bij goed gevolg de mogelijkheid biedt om door te stromen, bijvoorbeeld van sloper naar kraanmachinist.

‘Mooie werken maken trots’

Mooie sloopwerken, goed materiaal en veiligheid zijn ook belangrijk, weet Vis. Momenteel is Beelen onder meer bezig met de sloop van de rechtbank in Amsterdam en op Hoog Catharijne. “Zulke werken: die vindt iedereen leuk, die maken onze jongens trots. Dat moeten we meer gaan vermarkten om potentiële opdrachtgevers en medewerkers voor ons bedrijf te interesseren.”

Daarnaast wil de groep blijven groeien. In de sloopaannemerij, maar ook in de afvalverwerking en de recycling. De circulaire economie biedt daartoe volgens Vis volop kansen. “Ik weet: daar zit iedereen momenteel op te azen, maar wanneer je voldoende toegevoegde waarde biedt, valt daar veel te halen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je in een zo vroeg mogelijk stadium bij een werk als adviseur aan tafel zit.”

Marktleider worden op het gebied van afvalverwerking is te hoog gegrepen. Daarvoor zijn buitenlandse bedrijven als SUEZ (Sita) en Renewi, de nieuwe naam voor de nieuwe combi Shanks en Van Gansewinkel, inmiddels eenvoudig te groot. Maar Vis ziet ook daar nog voldoende mogelijkheden. In de vorm van acquisities, bijvoorbeeld van een verwerker van huisafval. Of door allianties aan te gaan. “De SUEZ-en en Shanks van deze wereld: die investeren veel in innovaties, daar kunnen wij van leren. Hoe? Door met ze samen te werken, door de plaats in te nemen die recht aan ons doet.”