MVO – CO2 prestatie

Groen heeft de toekomst

Alles wat wij doen is gericht op de toekomst. En onze toekomst is groen! Wij investeren in het beste en meest duurzame materieel en werken tegelijkertijd aan verschillende innovaties om afval om te zetten in grondstof. Zo bouwen we aan een groene toekomst voor deze en volgende generaties.

Als het gaat om CO2 uitstoot zijn wij toonaangevend binnen onze keten met een unieke notering op het hoogste niveau 5 van de  CO2 prestatieladder. Hiermee zijn wij het eerste sloop- en recyclebedrijf binnen Nederland, dat aan deze hoogste voorwaarden voldoet en leveren we daarmee een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie. We roepen dus niet alleen dat we duurzaam zijn, we zijn het ook echt!

We investeren daarnaast natuurlijk ook in een optimale veiligheid op de werkvloer en werken alleen samen met ketenpartners die aan onze hoge eisen voldoen.

Het Beelen jaarmagazine 2016

Beelen jaarmagazine 2016

www.afvaliseenschonezaak.nl

Het online verslag in ingedeeld in 5 hoofdstukken. Rechts van de tekst is een download-icoon geplaatst. Afhankelijk van de keuze, kan het verslag compleet, per hoofdstuk of per pagina worden samengesteld en gedownload.

Bekijk hier ons MVO verslag.

Hier is ons SKAO-profiel met de documentatie voor de CO2-Prestatieladder te vinden.

Hieronder vind je het MVO verslag 2012 en andere gerelateerde documentatie.

Corporate logos