Case Sloop onder milieukundige begeleiding

ENCI terrein Rotterdam

PHS_1247Het ENCI terrein in Rotterdam wordt door Beelen volledig ontdaan van alle opstallen, terreinverhardingen en spoorrails. Beelen brengt het terrein in oorspronkelijk staat terug. Alle onderbouwen slopen we, vanwege verontreinigen in de bodem, onder milieukundige begeleiding.

In het slooptraject houden we rekening met aanwezige flora en fauna. Onder begeleiding van een ecoloog, zijn voorzieningen getroffen om de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. We voeren de werkzaamheden deels buiten het broedseizoen uit.

Voorafgaand aan de sloop is eerst het asbest gesaneerd. De gebouwen zijn zwaar geconstrueerd. Beelen heeft zwaar sloopmaterieel ingezet om de gebouwen te slopen. Met de kraan met lange giek worden de silo’s zorgvuldig naar beneden geknipt. Het puin afkomstig van de silo’s, opstallen en terreinverharding wordt op het terrein gebroken en gekeurd tot herbruikbare bouwstof. Dit puin wordt in de regio hergebruikt.

Onderdeel van de sloop is ook het slopen van de aanlegsteiger. Deze wordt vanaf het water gesloopt.