Case Sloop na brand

Printplaat fabriek (D)

20150217_151313In Kassel (Duitsland) sloopt Beelen momenteel een fabriek voor printplaatjes nadat deze door brand is verwoest. Alle gevaarlijke afvalstoffen moeten zorgvuldig verwijderd en geheel conform de Duitse wet- en regelgeving gescheiden afgevoerd worden. Beelen ontzorgt hierin haar klant volledig.

Om afvalstoffen uit de brand weer geschikt te maken voor hergebruik, maken we alle schroot en slooppuin schoon. Na schoonmaak wordt dit materieel eerst uitvoerig bemonsterd. Daarna kan het afval voor hergebruik naar een erkende verwerker. Het aanwezige gips in het pand moet eveneens voor hergebruik gescheiden worden. Tijdens de inpandige sloop dragen we zorg voor gescheiden afvoer van dit materiaal. Nadat de binnenwanden zijn verwijderd, worden de dekvloeren uitgesloopt en een deel van het pand geschikt gemaakt voor wederopbouw.