Case Philadelphia Zorg

Afvalmanagement

Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie met ruim 7.600 medewerkers. Zij bieden in en vanuit circa 700 locaties ondersteuning aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. Die ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijks intensieve zorg. ”En van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen”, zegt Tineke Gilde, inkoper bij Philadelphia Zorg.

Onze organisatie heeft in toenemende mate te maken met de verwerking van papier, glas, karton, chemisch afval, etensresten en incontinentiemateriaal. En voor elk soort afval geldt een ander voorschrift”, stelt Gilde. Om al dat afval zo efficiënt en duurzaam mogelijk te verwerken, begon Philadelphia in het voorjaar van 2012 een aanbestedingstraject.

Innovatief en duurzaam
“Wij zochten een partij die incontinentiemateriaal op innovatieve wijze kon recyclen. Als dat neutraal kan worden afgevoerd, scheelt dat enorm. Beelen wist ons van hun kwaliteiten te overtuigen; ze weten afval al bijna honderd procent te recyclen. Beelen gaat ons helpen om de komende jaren verder te besparen op de kosten van afvalverwerking. Zij voeren een afvalscan op locatie uit om dat proces efficiënt en effectief te stroomlijnen”, vertelt de inkoper.

Social return
Belangrijk aspect van de aanbesteding was de voorwaarde voor social return. Steeds meer mensen vallen door de veranderende wet- en regelgeving tussen wal en schip. Social return maakt daarom nu bij ieder contract onderdeel van de voorwaarden uit. We bekijken met onze leveranciers hoe we kunnen bijdragen om onze
cliënten aan het werk te krijgen.

Een oplossing op maat
Ze vervolgt: “Ook hierin viel Beelen op, omdat zij al met andere stichtingen samenwerken om cliënten op te leiden en hen aan werk te helpen. Beelen gaat ervoor zorgen dat cliënten van Philadelphia bij hen zelf of bij partners een werk- of stageplek kunnen krijgen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ze denken echt met ons mee.”

We hebben in ons werkveld met een bijzondere groep mensen te maken. Daarom gaan we eerst met een kleine groep bekijken hoe de social return werkt. Als dit bevalt, gaan we dit traject breder uitrollen. Sinds februari 2013 overleggen we samen met een accountmanager van Beelen hoe medewerkers kunnen worden geplaatst. In eerste instantie worden de geselecteerde cliënten ingezet bij afvalverwerking en later eventueel ook bij de klanten van Beelen zelf.

Beelen_corporate_overbeelen_klant_Philadelphia