Case Afvalmanagement

Koninklijke BAM Groep

Beelen en de Koninklijke Bam Groep gaan samenwerken aan beter afvalbeheer op bouwplaatsen in Nederland.

Beelen_BAM_afvalmanagement_small
Afvalmanager bij Beelen Patrick van den Dop (rechts) toont Wim de Kruijf, inkoopmanager van Bam Utiliteitsbouw, het behaalde scheidingspercentage op dit project in Utrecht-centrum.

Daarvoor tekenden de twee bedrijven onlangs een overeenkomst. Beelen gaat het afvalbeheer op en rond alle bouwlocaties van Bam verzorgen. Doel is zoveel mogelijk restmateriaal te recyclen. Op korte termijn moet de afvalscheiding op de bouwplaatsen verbeteren van 60 naar 80 procent, maar uiteindelijk wordt gestreefd naar 99 procent. Beelen zal daarom al vanaf de planning van bouwprojecten meedenken, zodat rekening kan worden gehouden met de logistiek van afvalscheiding en -afvoer.

Beelen rapporteert ook periodiek over de gescheiden afvalstromen, kosten en hoeveelheden. Bam kan deze informatie weer gebruiken om de bouw verder te verduurzamen en voor de jaarlijkse duurzaamheidsverslaglegging.